سیستم اطلاعات ممیزی یکپارچه صنعت برق
AES

انجام فعالیت ممیزی در کسب و کارهای مختلف از جمله صنعت برق یکی از ارکان ضروری توسعه کیفیت سازمانی می باشد. در صنعت برق با توجه به حساسیت این صنعت و استراتژیک بودن کالای تولیدی آن، اجرای کامل و مداوم ممیزی از اهمیت دوچندان برخوردار است. ممیزی در صنعت برق بصورت فرایندی یکپارچه در مقاطع زمانی مختلف صورت می پذیرد.
نرم افزار سیستم اطلاعات ممیزی یکپارچه صنعت برق، محیط الکترونیکی اجرای این فرایند را بصورت کاملا مکانیزه و بدون کاغذ فراهم نموده است. از امکانات این سیستم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

بازگشت به پروژه ها