به بخش پشتیبانی رهنماد اندیشه ایرانیان خوش آمدید
راهنمایی، پشتیبانی و رفع اشكالات كاربران از اهم وظایف همكاران ما در شركت رهنماد اندیشه می باشد و برای هرچه ساده تر و سریعتر شدن آن راههای مختلفی پیش بینی شده است. بسته به نیاز و امكانات خود و حساسیت نرم افزار مورد استفاده می توانید هریك از آنها را استفاده نمایید. لازم به ذكر است ارسال ایمیل و سیستم خودکار اسال خطا علاوه بر امكان پشتیبانی ویژه On Call است كه ممكن است در مورد برخی از سیستمها برقرار شده باشد.

ارسال پست الكترونیكی

در صورت بروز اشكال یا نیاز به راهنمایی می توانید با پست الكترونیكی Help@Rahnamad.com مكاتبه نمایید. در اینصورت موارد زیر را حتماً ذكر نمایید:

  • نام كاربر
  • واحد سازمانی
  • نرم افزار مورد استفاده
  • شماره تلفن (در صورتیكه فكر می كنید ممكن است نیاز باشد با شما مكالمه تلفنی برقرار شود)

سیستم خودكار ارسال خطا
در نرم افزار های رهنماد با استفاده از سیستم خودکار ارسال خطا می توانید خطای نرم افزار را برای تیم پشتیبانی ارسال نمایید.
پیش نیاز ها
از طریق دکمه زیر به برنامه های مورد نیاز جهت اجرای نرم افزار های رهنماد دسترسی خواهید داشت.