سیستم نظارت بر پروژه های اصلاح و بهینه سازی شبکه انتقال برق
OPIS

با توجه به گسترش روزافزون شبکه برق در کشور، پروژه های مختلف اصلاح و بهینه سازی شبکه در بخش های خطوط، تجهیزات پست، حفاظت (رلیاژ)، دیسپاچینگ و مخابرات و ... اجرا می گردد. هدف از سیستم نظارت بر پروژه های اصلاح و بهینه سازی شبکه، مکانیزاسیون و یکپارچه سازی داده ها و فرایندهای لازم در این امر می باشد. در این سیستم فرایندهای زیر دیده شده است: برخی از ویژگی های این سیستم عبارتند از:

بازگشت به پروژه ها