سیستم پایگاه داده شبکه برق
PGDS

پایگاه داده شبکه برق ، یک سیستم اطلاعاتی پویا جهت نگهداری و بروز رسانی اطلاعات فنی شبکه برق است و حاوی اطلاعات کلیه ایستگاه ها، واحدهای نیروگاهی، خطوط و تجهیزات شبکه برق می باشد. هدف از تهیه این سیستم عبارت است از: محدوده این سیستم در حال حاضر شبکه انتقال و شبکه فوق توزیع می باشد و در حال حاضر حاوی داده های بیش از 14000 تجهیز در بیش از 2300 ایستگاه می باشد.
فرایند بروز آوری داده های ایستگاه ها و تجهیزات شبکه فرایندی ادامه دار است و این کار از طریق زیرساخت گردش کار در این نرم افزار صورت می گرد.
از آنجا که این سیستم به عنوان اطلاعات پایه شبکه برق جهت استفاده سایر نرم افزارهای صنعت می باشد، سرویس های وب ویژه ای جهت دسترسی کاربران مجاز به داده های آن وجود دارد.
همچنین از امکانات دیگر این سیستم مقایسه داده های ایستگاه ها و تجهیزات با سیستم اطلاعات دیسپاچینگ ملی می باشد.

بازگشت به پروژه ها